Lời giải bài 12 trang 178 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Cách giải bài 12 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 phần câu hỏi ôn tập cuối năm. Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

1. Đề bài

Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 12 trang 178

Công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn:

Đáp án bài 12 trang 178 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X