Hướng dẫn giải bài 12 trang 177 SGK đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 12 trang 177 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 5 Đạo Hàm

1. Đề bài

Giả sử h (x) = 5 (x+1)3 + 4 (x + 1)

Tập nghiệm của phương trình h ′′ (x) = 0 là:

A. [ − 1 , 2 ]                                                B. ( − ∞ , 0 ]

C. { − 1 }                                                    D. Ø

2. Đáp án - hướng dẫn

Ta có: h′(x) = 15 (x+1)2 + 4

⇒ h′′(x) = 30 (x + 1)

Vậy h′′(x) = 0 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = − 1

Chọn đáp án C.

doctailieu.com
Back to top