Giải toán lớp 8: Đáp án bài 12 trang 13 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 12 trang 13 sách giáo khoa toán Toán lớp 8 tập 1.

Đề bài

Giải các phương trình:

Đề bài 12

Đáp án lời giải
a)  

 ⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

                            ⇔ 10x - 4    = 15 - 9x

                             ⇔ 10x + 9x = 15 + 4

                             ⇔ 19x         = 19

                             ⇔ x             = 1

b) 

    ⇔ 30x + 9      = 36 + 24 + 32x

                                    ⇔ 30x - 32x    = 60 - 9

                                    ⇔ -2x             = 51

                                    ⇔ x                = -51/2

                                    <=>x              = -25,5

c) 

⇔ 5(19x -1) = 6(16 - x)

                                    ⇔ 95x -5 = 96 - 6x

                                    ⇔  95x + 6x    = 96 + 5

                                     ⇔ 101x            = 101

                                      ⇔ x               = 1

d) 

⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6)

                                       ⇔ 6 - 18x = -5x + 6

                                       ⇔ -18x + 5x = 6-6

                                       ⇔ -13x         = 0

                                       ⇔ x              = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 8: Đáp án bài 12 trang 13 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề