Giải bài tập 12 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 12 trang 60 SGK Toán 7 tập 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình a. Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

Một tấm gỗ xẻ có hai cạnh song song. Chiều rộng của tấm gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đó

Giải bài tập 12 trang 60 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Muốn đo chiều rộng của tấm gỗ, ta phải đặt thước như thế nào? Tại sao? Cách đặt thước như trong hình b có đúng không?

Hướng dẫn giải

Trong bài này ta được khái niệm mới là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là độ dài đoạn vuông góc vẽ từ một điểm nằm trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. Vì vậy muốn đi bề rộng của tấm gỗ chính xác là xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng song song ta phải đặt thước vuông góc với một trong hai cạnh song song của tấm gỗ. Cách đặt thước như trong hình là sai.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    17:00 PM
11/08/2018    17:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu