Bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Bài 119 trang 52 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 119 trang 52 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 119 trang 52 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm giá trị phân số của một số cho trước khác.

Đề bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Đố : An nói :" Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai". Đố em bạn An nói có đúng không? 

» Bài tập trước: Bài 118 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 119 trang 52 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\dfrac{m}{n}\), \(\left( {m,n \in N,n \ne 0} \right)\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 119 trang 52 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Lấy \( \displaystyle {1 \over 2}\) của \( \displaystyle {1 \over 2}\) ta có: \( \displaystyle {1 \over 2}.{1 \over 2}\)

Lấy \( \displaystyle {1 \over 2}.{1 \over 2}\) chia cho \( \displaystyle {1 \over 2}\) ta có:

\( \displaystyle \left( {{1 \over 2}.{1 \over 2}} \right):{1 \over 2} = {1 \over 4}.{2 \over 1} = {1 \over 2}\)

Vậy An nói đúng. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 119 trang 52 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top