Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 118 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 118 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 118 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số nguyên khác.

Đề bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên \(x\), biết:

a) \(2x - 35 = 15\);

b) \(3x + 17 = 2\);

c) \(|x - 1| = 0\)

» Bài tập trước: Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 99 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) Số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ

b) Số hạng chưa biết bằng tổng trừ đi số hạng đã biết

c) \(\left| x \right| = 0\) suy ra \(x=0\)

Hoặc sử dụng quy tắc chuyển vế:  

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" thành dấu "+".

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(2x - 35 = 15\)

    \( 2x = 15 + 35\)  (chuyển \(-35\) sang vế phải)

    \(2x = 50\)

    \(x = 50:2\)

    \(x = 25\)

b) \(3x + 17 = 2 \)

    \(3x = 2 - 17 \) (chuyển \(17\) sang vế phải)

    \(3x = -15\)

    \(x = -15:3\)

    \(x = -5\)

c) \(|x - 1| = 0\)

    \(x - 1 = 0\)

    \( x = 0 + 1\) (chuyển \(-1\) sang vế phải)

    \(x = 1\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 118 trang 99 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top