Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Bài 117 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 117 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Lời giải bài 117 trang 99 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập số nguyên khác.

Đề bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Tính:

a) \({\left( { - 7} \right)^3}{.2^4}\)

b) \({5^4}.{\left( { - 4} \right)^2}\)

» Bài tập trước: Bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 99 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

\({a^n} = \underbrace {a.a.a...a}_{n\,\,thừa\,\,số\,\,\,a}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \({\left( { - 7} \right)^3}{.2^4} = \left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).2.2.2.2\)

\(=  - 343.16 =  - 5488\)

b) 

\(\begin{array}{l} {5^4}.{\left( { - 4} \right)^2}\\ = 5.5.5.5.\left( { - 4} \right).\left( { - 4} \right)\\ = 25.25.\left( { - 4} \right).\left( { - 4} \right)\\ = 25.\left( { - 4} \right).25.\left( { - 4} \right)\\ = - 100.\left( { - 100} \right)\\ = 10000 \end{array}\)​​​​​​​

» Bài tập tiếp theo: Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 117 trang 99 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top