Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 11 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 11 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V, tính tốc độ của êlectron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của êlectron là 9,11.10-31 kg.

Trả lời

Động năng của electron có được là do công của điện trường cung cấp:

Động năng của electron
 

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    15:48 PM
02/09/2018    15:48 PM
Back to top