Bài 11 trang 79 sgk Hình học 6

Hướng dẫn giải bài tập 11 trang 79 sách giáo khoa Toán hình lớp 6 : Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Đề bài:

 Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

hình 18
 

Đáp án bài 11 trang 79 sgk Toán hình lớp 6

Đáp án bài 11 trang 79 sgk toán 6 tập 2

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 11 trang 79 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu