Giải toán lớp 6: Đáp án bài 11 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.

Đáp án:

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

phép nhân phân số

Lưu ý:
Đáp án bài 11 trang 62 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu