Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài 11 trang 53 sgk Vật lí 6

Giải bài 11 trang 53 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích

Đề bài:

Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích

Đáp án bài 11 trang 53 sgk Vật lí lớp 6

Công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích là : công thức tính khối lượng riêng

Trong đó:

D là khối lượng riêng của vật (kg/m³)

m là khối lượng của vật (kg)

V là thể tích của vật (m³)

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm lời giải khác:

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    16:12 PM
23/07/2018    16:12 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top