Giải bài 11 trang 177 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 11 trang 177 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 5 Đạo Hàm

1. Đề bài

Đề bài 11 trang 177 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 11 trang 177 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
Chọn đáp án D

doctailieu.com
Back to top