Bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2

Bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 12 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 3 phần đại số về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2

Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó ? Vì sao ?

» Bài tập trước: Bài 10 trang 12 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng tính chất: Qua hai điểm phân biệt vẽ được một và chỉ một đường thẳng.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giả sử hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: \(\left\{\begin{matrix} ax +by = c \ (d) & & \\ a'x + b'y = c' \ (d') & & \end{matrix}\right.\)

có hai nghiệm phân biệt. Khi đó \((d)\)\((d')\) giao nhau tại hai điểm phân biệt \(A\)\(B\).

Do đó \(A,\ B\) nằm trên đường thẳng \(d\).

Cũng có \(A,\ B\) cùng nằm trên đường thẳng \(d'\).

Vì qua hai điểm phân biệt ta luôn vẽ được một và chỉ một đường thẳng nên \(d\)\(d'\) trùng nhau. Tức là hệ trên có vô số nghiệm.

» Bài tiếp theo: Bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top