Giải bài tập 11 trang 32 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 11 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Đơn thức, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

Giải bài tập 11 trang 32 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Phương pháp

Áp dụng định nghĩa đơn thức: đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Hướng dẫn giải

Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức:

b) 9x²yz;                             c) 15,5;

Các biểu thức a) và d)  không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X