Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 109 trang 49 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác.

Đề bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Tính bằng hai cách:

a) \( \displaystyle 2{4 \over 9} + 1{1 \over 6}\)

b) \( \displaystyle 7{1 \over 8} - 5{3 \over 4}\)

c) \( \displaystyle 4 - 2{6 \over 7}\) 

» Bài tập trước: Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 109 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn cộng trừ các hỗn số, ta thực hiện 1 trong các cách sau:

Cách 1: Đưa hỗn số vè dạng phân số rồi cộng (trừ) các phân số thu được

Cách 2: Cộng (trừ) các phần nguyên với nhau và phần phân số với nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

a) \( \displaystyle 2{4 \over 9} + 1{1 \over 6} = {{22} \over 9} + {7 \over 6} = {{44 + 21} \over {18}}\)\( \displaystyle = {{65} \over {18}} = 3{{11} \over {18}}\)

b) \( \displaystyle 7{1 \over 8} - 5{3 \over 4} = {{57} \over 8} - {{23} \over 4} = {{57 - 46} \over 8} \)\( \displaystyle = {{11} \over 8} = 1{3 \over 8}\)

c) \( \displaystyle 4 - 2{6 \over 7} = {{28} \over 7} - {{20} \over 7} \)\( \displaystyle = {8 \over 7} = 1{1 \over 7}\)

Cách 2

a) \( \displaystyle 2{4 \over 9} + 1{1 \over 6} = \left( {2 + 1} \right) + \left( {{4 \over 9} + {1 \over 6}} \right) \)\( \displaystyle = 3 + {{8 + 3} \over {18}} = 3{{11} \over {18}}\)

b) \( \displaystyle 7{1 \over 8} - 5{3 \over 4} = \left( {7 - 5} \right) + \left( {{1 \over 8} - {3 \over 4}} \right) \)\( \displaystyle = 2 - {5 \over 8} = {{11} \over 8} = 1{3 \over 8}\)

c) \( \displaystyle 4 - 2{6 \over 7} = \left( {4 - 2} \right) - {6 \over 7} \)\( \displaystyle = 2 - {6 \over 7} = {8 \over 7} = 1{1 \over 7}\)  

» Bài tập tiếp theo: Bài 110 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 109 trang 49 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top