Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Bài 108 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 108 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn muốn giải bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác

Đề bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Hoàn thiện các phép tính sau:

a) Tính tổng: \( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9}\)

Cách 1: 

\( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = { \ldots  \over 4} + { \ldots  \over 9} \)\(\displaystyle = {{63} \over {36}} + { \ldots  \over {36}} = { \ldots  \over {36}} =  \ldots \)

Cách 2: 

\( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{ \ldots  \over {36}} + 3{ \ldots  \over {36}} \)\(\displaystyle = 4{ \ldots  \over {36}} = 5{ \ldots  \over {36}}\)

b) Tính hiệu: \( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}}\)

Cách 1: 

\( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} - { \ldots  \over  \ldots } = {{...} \over {30}} - {{...} \over {30}} \)\( \displaystyle = {{58} \over {30}} =  \ldots \)

Cách 2:

\( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} \)\( \displaystyle = 2{{55} \over {30}} - 1{ \ldots  \over {30}} \)

\( \displaystyle =  \ldots {{...} \over {...}} = 1{ \ldots  \over {15}}\)

» Bài tập trước: Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 108 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn cộng trừ các hỗn số, ta thực hiện 1 trong các cách sau:

Cách 1: Đưa hỗn số vè dạng phân số rồi cộng (trừ) các phân số thu được

Cách 2: Cộng (trừ) các phần nguyên với nhau và phần phân số với nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Tính tổng: \( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9}\)

Cách 1:

\( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = {7 \over 4} + {{32} \over 9} = {{63} \over {36}} + {{128} \over {36}}\)\( \displaystyle = {{191} \over {36}} = 5{{11} \over {36}}\)

Cách 2:

\( \displaystyle 1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{{27} \over {36}} + 3{{20} \over {36}} = 4{{47} \over {36}} \)\( \displaystyle = 5{{11} \over {36}}\)

b) Tính hiệu: \( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}}\)

Cách 1:

\( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} - {{19} \over {10}} = {{115} \over {30}} - {{57} \over {30}} \)\( \displaystyle = {{58} \over {30}} = 1{{28} \over {30}}\)

Cách 2:

\( \displaystyle 3{5 \over 6} - 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} \)\(\displaystyle = 2{{55} \over {30}} - 1{{27} \over {30}} \)\( \displaystyle = 1{{28} \over {30}} = 1{{14} \over {15}}\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 108 trang 48 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top