Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Bài 107 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 107 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

a) \( \displaystyle {1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}}\)

b) \( \displaystyle {{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2}\)

c) \( \displaystyle {1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}}\) 

d) \( \displaystyle {1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8}\) 

» Bài tập trước: Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Qui đồng mẫu các phân số

Bước 2: Cộng trừ các tử số và giữ nguyên mẫu số

Bước 3: Rút gọn phân số (nếu có thể)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \( \displaystyle {1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}} ={8 \over 24} + {9 \over 24} - {14 \over {24}}\)\( \displaystyle = {{8 + 9 - 14} \over {24}} = {3 \over {24}} = {1 \over 8}\)

b) \( \displaystyle {{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2} ={{ - 12} \over {56}} + {35 \over 56} - {28 \over 56} \)\( \displaystyle =  {{ - 12 + 35 - 28} \over {56}} = {{ - 5} \over {56}}\)

c) \( \displaystyle {1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}} ={9 \over 36} - {24 \over 36} - {{22} \over {36}}\)\( \displaystyle =  {{9 - 24 - 22} \over {36}} = {{ - 37} \over {36}}\)

d) \( \displaystyle {1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8} \)\( \displaystyle = \dfrac{1}{{4.78}} + \dfrac{{5.26}}{{12.26}} - \dfrac{{1.24}}{{13.24}} - \dfrac{{7.39}}{{8.39}}\)\( \displaystyle = {{1 . 78 + 5 . 26 - 1 . 24 - 7 . 39} \over {312}}\) 

\( \displaystyle = {{78 + 130 - 24 - 273} \over {312}} = {{208 - 297} \over {312}} \)\( \displaystyle = {{ - 89} \over {312}}\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 107 trang 48 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top