Giải toán lớp 6: Đáp án bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 107 trang 48 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Tính:

Câu hỏi bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Gợi ý: Quy đồng mẫu và thực hiện tuần tự các phép tính

Đáp án bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu