Bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Bài 106 trang 97 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 106 trang 97 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 106 trang 97 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 13 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập bội và ước của một số nguyên khác.

Đề bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

 Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) a không ? 

» Bài tập trước: Bài 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 97 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Cho \(a,b\in \mathbb Z\)\(b\ne 0\). Nếu có số nguyên \(q\) sao cho \(a=bq\) thì ta nói \(a\) chia hết cho \(b.\)

Chú ý đến hai số nguyên đối nhau. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Có hai số nguyên a, b khác nhau mà a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) a chính là 2 số nguyên đối nhau.

Ví dụ:  \(1\)\(-1; 2\)\(-2;\)\( 9\)\(- 9, \)...

Thật vậy: 

\(a \,⋮ \,b\) nên tồn tại số nguyên \(k\) để \(a = k . b\)

\(b\, ⋮ \,a\) nên tồn tại số nguyên \(m\) để \(b = m . a.\)

Từ đó \(b = m . a = m . k . b\) (vì \(a = k . b\))

Suy ra \(m . k = 1 .\)

\(m\)\(k\) là các số nguyên nên có 2 trường hợp:

+) \( m = k = 1\) thì \(a = b\) (loại).

+) \(m = k = –1\) thì \(a = –b\)\(b = –a\) hay \(a\)\(b\) là hai số nguyên đối nhau.

» Bài tập tiếp theo: Bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 106 trang 97 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top