Giải bài 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 105 trang 47 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,    45%,    216%.

Đáp án:

Đáp án bài 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 105 trang 47 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu