Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bài 105 trang 47 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 105 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 105 trang 47 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác.

Đề bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,  45%,  216%

» Bài tập trước: Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 105 trang 47 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Đưa các phần trăm về dạng phân số thập phân \(a\%  = \dfrac{a}{{100}}\)

Số thập phân gồm hai phần:

  - Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

  - Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\begin{array}{l} 7\%  = \dfrac{7}{{100}} = 0,07;\\ 45\%  = \dfrac{{45}}{{100}} = 0,45;\\ 216\%  = \dfrac{{216}}{{100}} = 2,16 \end{array}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 106 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 105 sgk Toán 6 tập 2 trang 47

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 105 trang 47 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top