Bài 10 trang 92 SGK Hình học 11

Giải bài 10 trang 92 sách giáo khoa Toán hình học lớp 11 : Chứng minh ba véctơ AC, KI và FG đồng phẳng.

Đề bài:

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, I là giao điểm của BH và DF. Chứng minh ba véctơ AC, KI, FG đồng phẳng.

 

Đáp án giải bài 10 trang 92 sgk Toán Hình lớp 11

Hình vẽ bài 10 trang 92 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 10 trang 92 SGK toán hình học lớp 11
 

» Xem thêm: Đáp án giải bài 1 trang 91 sgk Hình học 11

--------------------------------------------------------------------

Theo dõi và tham khảo thêm các phương pháp giải bài tập Toán lớp 11 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 92 SGK Hình học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu