Đáp án bài 10 trang 80 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 10 trang 80 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Đề bài

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Hai đường thẳng phân biết cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau

(B) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau

(C) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau

(D) Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 10 trang 80

- Đáp án A: Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì hoặc song song hoặc cắt nhau chứ không chéo nhau nên A đúng.

- Đáp án B: Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì hoặc chéo nhau hoặc song song.

- Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt không song song thì hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

- Đáp án D: Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì hoặc chéo nhau, hoặc song song, hoặc cắt nhau.

Chọn đáp án A.

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X