Hướng dẫn giải bài 10 trang 77 SGK đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 10 trang 77 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 5252 con. Số cách lấy là:

A. 104                        B. 1326                            
C. 450                        D. 2652

2. Đáp án

Số cách lấy ra 2 con bài từ cỗ bài tú lơ khơ là: 

Đáp án bài 10 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Chọn đáp án B.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu