Bài 10 trang 75 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 10 trang 75 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 phần Hình học, bài học về góc - Chương 2: Góc

Đề bài

 Lấy ba điểm không thằng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.


 

Đáp án bài 10 trang 75 sgk Toán lớp 6 Hình học

Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA ta được hình vẽ dưới đây:

 

Đáp án bài 10 trang 75 sgk toán 6 tập 2
 

--------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm lời giải và đáp án bài 9 trang 75 sgk Toán 6 hoặc hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 75 SGK Toán 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu