Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 10 trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 10 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

 Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Lời giải đáp án

- Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố : Độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc lên vật.

- Công thức tính áp suất : 

- Đơn vị áp suất là paxcan : 1Pa = 1 N/m².

doctailieu.com
Tải về
Back to top