Giải bài 10 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 a) Viết số đối của phân số

( a , b  ∈ Z , b > 0)

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số.

Đáp án:

a) Số đối của phân số  là ( a , b  ∈ Z , b > 0)

b) Quy tắc trừ hai phân số

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

phép trừ phân số
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 10 trang 62 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu