Giải bài 10 trang 42 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 42 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hai alen thuộc cùng một gen (ví dụ, alen A và a) có thể tương tác với nhau theo những cách nào?

Bài giải

Hai alen thuộc cùng một gen tương tác với nhau theo 2 cách:

- Trội hoàn toàn: A trội hoàn toàn so với a; Kiểu gen AA, Aa: mang kiểu hình trội; aa mang kiểu hình lặn.

- Trội không hoàn toàn: A trội không hoàn toàn so với a; AA: kiểu hình trội; Aa: kiểu hình trung gian; aa: kiểu hình lặn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top