Bài 10 trang 40 sgk Hình học 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 10 trang 40 SGK hình học lớp 12 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

Đề bài:

Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Một hình vuông ABCD có hai cạnh ABCD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy, còn cạnh BCAD không phải là đường sinh của hình trụ. Tính diện tích của hình vuông đó và cosin của góc giữa mặt phẳng chứa hình vuông và mặt phẳng đáy.

Hướng dẫn giải:

+) Dựa vào định lí Pitago tính độ dài IB, từ đó suy ra độ dài đường chéo AC và BD của hình vuông.

+) Tính độ dài cạnh của hình vuông và diện tích hình vuông đó.

+) Xác định góc giữa hai mặt phẳng: Gọi E là trung điểm của AB, chứng minh góc giữa (ABCD) và mặt đáy bằng góc IEO.

Đáp án bài 10 trang 40 sgk Hình học lớp 12

Đáp án bài 10 trang 40 sgk hình học lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM