Bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 135 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Để giải bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 ôn tập cuối năm phần hình học.

Đề bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Cho tam giác nhọn \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O)\). Các cung nhỏ \(AB, BC, CA\) có số đo lần lượt là \(x + 75^0, 2x + 25^0, 3x - 22^0\). Một góc của tam giác \(ABC\) có số đo là:

(A) \(57^05\) ;     (B) \(59^0\) ;     (C) \(61^0\) ;     (D) \(60^0\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

» Bài tập trước: Bài 9 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Số đo cả đường tròn bằng \(360^0.\)

+) Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Vì các cung \(AB, BC, CA\) tạo thành đường tròn, do đó: 

\((x + {75^0}) + (2x + {25^0}) + (3x - {22^0}) = {360^0}\)

\(\Leftrightarrow 6x + {78^0} = {360^0} \Leftrightarrow 6x = {282^0} \Leftrightarrow x = {47^0}\)

Vậy \(sđ\overparen{AB}=x + {75^0} = {47^0} + {75^0} = {122^0}\)

\(\displaystyle \Rightarrow \widehat C = {{{{122}^0}} \over 2} = {61^0}\)

\(sđ\overparen{BC}\) \(=2x + {25^0} = {2.47^0} + {25^0} = {119^0}\) \( \displaystyle \Rightarrow \widehat A = {{{{119}^0}} \over 2} = 59,{5^0}\)

\(sđ\overparen{AC}\)\(=3x - {22^0} = {3.47^0} - {22^0} = {119^0}\) \( \displaystyle \Rightarrow \widehat B = {{{{119}^0}} \over 2} = 59,{5^0}\)  

Chọn đáp án C

» Bài tiếp theo: Bài 11 trang 135 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 10 trang 135 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top