Bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

Bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 112 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Để giải bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 chương 4 phần hình học về Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.

Đề bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là \(13cm\) và chiều cao là \(3cm.\)

b) Thể tích hình trụ có bán kính đường tròn đáy là \(5 mm\) và chiều cao là \(8 mm.\)

» Bài tập trước: Bài 9 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Diện tích xung quanh hình trụ: \(S_{xq}=C.h=2\pi rh.\)

+) Thể tích hình trụ: \(V=\pi r^2.h.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)  Ta có: \(C = 13m, \,  h = 3cm\)

Diện tích xung quanh của hình trụ là: \({S_{xq}} = 2\pi rh = C.h = 13.3 = 39(c{m^2}).\)

b) Ta có \(r = 5 mm , \, h = 8mm\) 

Thể tích của hình trụ là: \(V = \pi {r^2}h = \pi {5^2}.8 = 200\pi (m{m^3})\).

» Bài tiếp theo: Bài 11 trang 112 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top