Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 99 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 4): Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766 :

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 3 ?

c) Số nào chia hết cho 5 ?

d) Số nào chia hết cho 9 ?

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 2 là : 4568; 2050; 35 766.

b) Các số chia hết cho 3 là : 2229; 35766.

c) Các số chia hết cho 5 là : 7435; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là : 35 766.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu