Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 1 trang 98 sgk Hóa học 12

Đáp án bài tập 1 trang 98 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Trình bày cách để điều chế Ca từ CaCO3, điều chế Cu từ CuSO4.

Đề bài:

Trình bày cách để:

- Điều chế Ca từ CaCO3.

- Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ:

- Phương pháp điện phân: điện phân nóng chảy muối clorua

- Cách điều chế Cu:

+ Phương pháp thủy luyện: Dùng kim loại mạnh đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối

+ Phương pháp nhiệt luyện: Dùng CO hoặc H2  khử CuO về Cu

+ Phương pháp điện phân: Điện phân các muối tan của đồng

Đáp án bài 1 trang 98 sgk Hóa học lớp 12

* Điều chế Ca từ CaCO3

Đáp án bài 1 trang 98 sgk hóa lớp 12 phần 1
 

* Điều chế Cu từ CuSO4

Cách 1: Phương pháp thủy luyện: Fe + CuSO→ FeSO4 + Cu↓

Cách 2: Phương pháp điện phân dung dịch:

Đáp án bài 1 trang 98 sgk hóa lớp 12 phần 2

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    16:38 PM
24/07/2018    16:38 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top