Bài 1 trang 96 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 1 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Cách vẽ hình tròn có bán kính 3cm và hình tròn có đường kính 5cm.

Đề bài: Vẽ hình tròn có:

a. Bán kính 3cm;

b. Đường kính 5cm

Đáp án giải bài tập 1 trang 96 sgk Toán lớp 5

a) Đường tròn bán kính 3cm.

bài 1 trang 96 SGK Toán 5 về hình tròn 1

b) Bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm).


bài 1 trang 96 SGK Toán 5 về hình tròn 2

Cách vẽ:

- Chấm một điểm, chẳng hạn O (hoặc I), làm tâm.

- Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 3cm (hoặc 2,5cm).

- Đặt mũi kim vào điểm O, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O (hoặc I) có bán kính 3cm (hoặc 2,5cm).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án bài tiếp:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top