Bài 1 trang 94 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h.

Đề bài: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) a = 2/3 m, b = 1/2 m, h = 9/4 m

c) a = 2,8m , b = 1,8 m, h = 0,5m.

Đáp án giải bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 5

a) Diện tích hình thang là:

bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 5 1

b) Diện tích hình thang là: 

bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 5 2

c) Diện tích hình thang là:

bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 5 3

Đáp số:

a) 70 cm²

b) 1,3125m²

c) 1,15m²

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    19:02 PM
22/07/2018    19:02 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top