Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11

Giải bài 1 trang 91 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 : Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên ...

Đề bài:

Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt tại I, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

Đề bài 1 trang 91 sách giáo khoa hình học lớp 11

» Xem thêmBài 2 trang 91 sgk Hình học 11

Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 91 sgk Toán Hình lớp 11

Hình vẽ bài 1 trang 91 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 91 SGK toán hình học lớp 11

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm: Hướng dẫn giải Toán 11, đáp án các bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 91 sgk Hình học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu