Đáp án bài 1 trang 91 sách giáo khoa hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 91 SGK hình học lớp 11Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 1. Vectơ trong không gian

1. Đề bài

Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA', BB', CC', DD' lần lượt taih I, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

Đề bài 1 trang 91 sách giáo khoa hình học lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 91

Hình vẽ bài 1 trang 91 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 91 SGK toán hình học lớp 11

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 91 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top