Giải bài 1 trang 91 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 91 SGK sinh học lớp 9 để nắm rõ hơn về công nghệ tế bào là gì....

Đề bài: Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

Trả lời:

-  Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

- Công nghệ tế bào được thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non ( mô sẹo)

Bước 2 : Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành các cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    00:20 AM
03/09/2018    00:20 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top