Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Lịch sử 6

Xuất bản: 07/12/2018

Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Điền các từ Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ vào chỗ (…) trên lược đồ.

b. Tô màu khác nhau vào lãnh thổ các quốc gia cổ đại.

c. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+)    Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm những nước nào?

Ai Cập, khu vực Lưỡng Hà
Hi Lạp, Rô-ma
Trung Quốc, Ấn Độ

+)    Quá trình hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông có đặc điểm chung gì?

Đều hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn, nơi đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt
Đều hình thành ở các vùng rừng núi, nơi có nhiều hang đá, mái đá
Đều hình thành ở các vùng thuận lợi cho săn bắt và chăn nuôi gia súc

d. Điền tiếp những từ thích hợp vào chỗ (…) trong các câu dưới đây.

- Quốc gia cổ đại Ai Cập được hình thành trên lưu vực sông ...

- Các quốc gia cổ đại khu vực Lưỡng Hà được hình thành trên lưu vực các sông ...

- Quốc gia cổ đại Ấn Độ được hình thành trên lưu vực các sông ...

- Quốc gia cổ đại Trung Quốc được hình thành trên lưu vực các sông ...

Xem thêm: Bài 2 trang 10 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6

a + b.

Điền và tô màu lược đồ bài 1 trang 9 TBĐ Lịch sử 6

c.

+)    Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm những nước:

xAi Cập, khu vực Lưỡng Hà
Hi Lạp, Rô-ma
xTrung Quốc, Ấn Độ

+)    Quá trình hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông có đặc điểm chung là:

xĐều hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn, nơi đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt
Đều hình thành ở các vùng rừng núi, nơi có nhiều hang đá, mái đá
Đều hình thành ở các vùng thuận lợi cho săn bắt và chăn nuôi gia súc

d.

- Quốc gia cổ đại Ai Cập được hình thành trên lưu vực sông Nin.

- Các quốc gia cổ đại khu vực Lưỡng Hà được hình thành trên lưu vực các sông Ơ-phơ-rát và Ti-gơ-rơ.

- Quốc gia cổ đại Ấn Độ được hình thành trên lưu vực các sông Ấn và sông Hằng.

- Quốc gia cổ đại Trung Quốc được hình thành trên lưu vực các sông Hoàng Hà và Trường Giang.

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 6, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản đồ Lịch sử lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM