Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 1 trang 88 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 88 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Giải thích vì sao kim loại đều có tính vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

Trả lời

Kim loại đều có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim là do sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. 

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    04:11 AM
23/07/2018    04:11 AM
Back to top