Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 1 trang 85 SGK Vật lí 11

Đáp án câu hỏi bài 1 trang 85 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất điện phân, chương 3 - Dòng điện trong các môi trường

Đề bài: Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?

* Có thể xem lại kiến thức đã học phần Lý thuyết dòng điện trong chất điện phân

 

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 85 sgk Vật lí lớp 11

* Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazo và muối phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử và nhóm nguyên tử tích điện gọi là icon: icon có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

* Anion thường là phần icon âm của phần tử.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    21:52 PM
28/08/2018    21:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu