Đáp án bài 1 trang 85 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 85 SGK sinh học lớp 9 để biết những đặc điểm phân biệt giữa bệnh nhân Đao và bệnh nhân Towcno.

Đề bài: Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tơcnơ qua các đặc điểm hình thái nào?

Trả lời:

1. Nhận biết bệnh nhân Đao:

Dấu hiệu bề ngoài: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn.

2. Nhận biết bệnh nhân Tơcnơ

Dấu hiệu bề ngoài: bệnh nhân là nữ, dáng lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    04:12 AM
02/09/2018    04:12 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu