Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 1 trang 84 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 84 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

Đáp án bài 1 trang 84 sgk hóa lớp 9

  • Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hóa học tạo nên.
  • Một nguyên tố hóa học có thể tạo ra hai hay nhiều đơn chất. Ví dụ: 

Cacbon có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

Phopho có 2 dạng thù hình là: photpho trắng, photpho đỏ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 84 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    20:05 PM
17/08/2018    20:05 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu