Bài 1 trang 84 SGK Toán 4 (Chia cho số có hai chữ số)

Xuất bản ngày 11/02/2020 - Tác giả:

Bài 1 trang 84 sgk Toán 4 - Chia cho số có hai chữ số gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bạn muốn tham khảo đáp án bài 1 trang 84 SGK Toán 4 (Chia cho số có hai chữ số) phải không? Thật tuyệt! Bài viết này của Học Tốt sẽ giúp bạn.

  • Nắm được cách làm
  • Tham khảo đáp án
  • Ôn tập kiến thức đã học.

Cùng bắt đầu nào...

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) \(23\, 576 : 56\)                       b) \(18\,510 : 15\)

\(31\,628 : 48\)                           \(42\,546 : 37\)

Giải bài 1 trang 84 SGK Toán 4 (Chia cho số có hai chữ số)

Hướng dẫn cách giải

Thực hiện đặt tính và tính , bắt đầu chia lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp của số bị chia cho số chia.

Bài giải chi tiết

a)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 23576\\ \,\,\,\,117\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,56 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0\\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,56\,\,\,\,\,\,\,}{421\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 31628\\ \,\,\,\,282\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,428\\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,44\\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,48\,\,\,\,\,\,\,}{658\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix} \)

b)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 18510\\ \,35\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,51\\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,60\\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, 0\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,15\,\,\,\,\,\,\,}{1234\,\,} {} \\ {} \\\\ \\\end{matrix} \)


\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 42546\\ \,55\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,184\\ & \,\,\,\,\,\,\,366\\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,33\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,37\,\,\,\,\,\,\,}{1149\,\,} {} \\ {} \\\\ \\\end{matrix} \)      

» Bài tiếp theoBài 2 trang 84 SGK Toán 4 (Chia cho số có hai chữ số)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 84 sgk toán 4 (Chia cho số có hai chữ số). Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 4 của Hoctot.com sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM