Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 1 trang 82 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 82 SGK Hóa học lớp 12.

Đề bài

Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã học phần I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn ( sgk - 80) để trả lời 

Đáp án bài 1 trang 82 sgk hóa học lớp 12

Trong bảng tuần hoàn có tới gần 90 nguyên tố kim loại, chúng có mặt ở:

- Nhóm IA (trừ hiđro), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.

- Các nhóm B (từ IB đến VIIIB).

- Họ lantan và actini, được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    10:47 AM
22/07/2018    10:47 AM
Back to top