Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Đáp án bài 1 trang 81 sgk hóa lớp 9

Dẫn khí clo vào nước, vừa có hiện tượng vật lí, vừa có hiện tượng hóa học, vì:

- Clo hòa tan trong nước là hiện tượng vật lí.

Một phần clo tác dụng với nước tạo thành chất mới là hiện tượng hóa học.

PTHH: Cl₂ + H₂O ⇄ HCl + HClO

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    22:05 PM
16/08/2018    22:05 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu