Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Đáp án bài 1 trang 81 sgk hóa lớp 9

Dẫn khí clo vào nước, vừa có hiện tượng vật lí, vừa có hiện tượng hóa học, vì:

- Clo hòa tan trong nước là hiện tượng vật lí.

Một phần clo tác dụng với nước tạo thành chất mới là hiện tượng hóa học.

PTHH: Cl₂ + H₂O ⇄ HCl + HClO

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    22:05 PM
16/08/2018    22:05 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu