Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 1 trang 77 SGK Toán lớp 5

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 1 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Đáp án bài 1 tr. 77 Sgk Toán 5

Số học sinh 10 tuổi là:

32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 77 SGK Toán lớp 5 tập 1

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    05:16 AM
17/07/2018    05:16 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top