Bài 1 trang 77 SGK Toán giải tích 12

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 77 sách giáo khoa Giải tích lớp 12

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số:

Câu hỏi bài 1 trang 77 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:

Bước 1: Tập xác định.

Bước 2: Sự biến thiên.

- Tính y', tìm các điểm mà tại đó y' bằng 0 hoặc không xác định.

- Xét dấu y' và suy ra các khoảng đơn điệu của đồ thị hàm số.

- Tính các giới hạn đặc biệt: Giới hạn tại vô cực và giới hạn tại các điểm mà hàm số không xác định.

- Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).

- Lập bảng biến thiên.

Bước 3: Đồ thị.

- Tìm giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ (nếu có).

- Vẽ đồ thị hàm số dựa vào các yếu tố ở trên.

Đáp án bài 1 trang 77 sgk giải tích lớp 12

 

Đáp án câu a bài 1 trang 77 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 1 trang 77 sgk giải tích lớp 12
 

» Tham khảo thêm: Bài 2 trang 77 SGK giải tích 12

--------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn giải các bài tập cùng chương 2 - Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit hoặc phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản và nâng cao trong chương trình Giải tích 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top