Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 1 trang 76 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 76 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Đáp án bài 1 trang 76 sgk hóa học lớp 12

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    22:19 PM
21/07/2018    22:19 PM
Back to top