Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 76 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 76 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy chọn câu đúng :

A.   Phi kim dẫn điện tốt.

B.   Phi kim dẫn nhiệt tốt.

C.   Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.

D.   Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Đáp án bài 1 trang 76 sgk hóa lớp 9

Đáp án D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 76 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    10:30 AM
16/08/2018    10:30 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu