Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 1 trang 73 sách giáo khoa Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 73 SGK Toán lớp 5 luyện tập chung về các phép tính với số thập phân

Bài 1 Luyện tập chung : Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Đáp án

Giải bài 1 trang 73 sách giáo khoa Toán 5
 

 

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    03:17 AM
16/07/2018    03:17 AM
Back to top