Trả lời câu hỏi 1 trang 72 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 72 sách giáo khoa toán lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

b) Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Đáp án:

a) Cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II) là: Mặt phẳng (I) là mặt phẳng bờ a chứa điểm N, Mặt phẳng (II) là mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.

b) Đáp án bài 1 trang 72 sgk toán 6 tập 2

- Đoạn thẳng MN không cắt a

- Đoạn thẳng MP có cắt a

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X