Trả lời câu hỏi 1 trang 72 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 72 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

b) Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Đáp án:

a) Cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II) là: Mặt phẳng (I) là mặt phẳng bờ a chứa điểm N, Mặt phẳng (II) là mặt phẳng bờ a không chứa điểm N.

b) Đáp án bài 1 trang 72 sgk toán 6 tập 2

- Đoạn thẳng MN không cắt a

- Đoạn thẳng MP có cắt a

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi 1 trang 72 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu