Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 1 trang 72 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 72 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;

C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Đáp án bài 1 trang 72 sgk hóa học lớp 12

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    12:06 PM
21/07/2018    12:06 PM
Back to top